Geheimen Matthäus-Passion verklaard tijdens lezing in CazemierBoerderij

TOLBERT

In het twintigste concertseizoen van Muziek in d'Olle Buurt wordt op zondagmiddag 20 maart in de Tolberter CazemierBoerderij stilgestaan bij de geheimen van de Matthäus-Passion. Dit is een lezing met muziekvoorbeelden van Rinke van der Valle.

,,Mijn leven lang heb ik nooit een moment van onzekerheid gekend over de vraag wat Bachs meest aangrijpende compositie is. Zonder enige twijfel de Matthäus-Passion. Noch qua lengte, noch qua diepgang, noch qua ontroeringskracht is er ook maar iets dat daarmee te vergelijken valt.” Dit is een citaat van schrijver en Bachkenner Maarten ’t Hart. De Matthäus-Passion wordt beschouwd als een van de belangrijkste en mooiste werken uit de muziekgeschiedenis.

Populariteit

Hoe komt het dat de Matthäus-Passion vooral in Nederland zo’n ongekende populariteit geniet? Dat is één van de vragen die Rinke van der Valle in zijn lezing aan de orde zal stellen. Ook behandelt hij de ontstaansgeschiedenis van dit meesterwerk, de structuur, het libretto, de woord-toon relatie en de uitvoeringspraktijk. De lezing wordt geïllustreerd met vele video- en audiofragmenten.

Kaarten

De CazemierBoerderij is deze middag geopend vanaf 14.30 uur en de entree is 7,50 euro. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via ollebuurt.nl en bij aanvang van de lezing in het dorpshuis. De netto opbrengst van deze middag komt geheel ten goede aan de restauratie van het H.H. Hess- kabinetorgel (1792) van de kerk in Tolbert. Momenteel is deze in restauratie bij de orgelmakerij Van der Putten.

Auteur

Merijn Slagter