Gymnasiasten Lindenborg scoren goed op onverwachte onderbouwexamens

LEEK

Ook in dit cursusjaar kreeg klas 3 gymnasium van de Lindenborg het onderbouwexamen klassieke talen onder de neus geschoven op een onverwacht moment: het Grieks werd zomaar in november afgenomen en in december plotseling het Latijn. 'We moeten tenslotte niet alleen regionaal wedijveren met medegymnasiasten, maar ook internationaal onze sporen achterlaten', was de achterliggende gedachte.

Het aantal aan de ECCL (= European Certificates for Classics) deelnemende landen stijgt gestaag (zie ook eccl-online.eu), evenals het aantal uitgereikte en uit te reiken certificaten. Wat bracht 2015? Lindenborg gymnasium 3 - met 24 leerlingen - scoorde drie keer brons bij Grieks, bij Latijn vijf keer brons en drie keer zilver. Twee leerlingen haalden zelfs voor beide talen een certificaat: Marissa Brad en Frank Meijering.

Trots

De docenten klassieke talen op de Lindenborg, de docentes Nugteren (Grieks) en De Vries (Latijn), gaven na afloop duidelijk aan verhipte trots te zijn op deze goed presterende leerlingen en voorspellen voor hen een prachtige toekomst, geheid gegrondvest op de basis van de beschaving. Er was brons bij Latijn voor Emma van der Veen, Olivier Julius, Eva Ruardij, Frank Meijering, en Marissa Brad. Zilver voor Latijn viel ten deel aan Tjia Xin Chou, Lisette van Nus en Jarick van der Wal. Brons voor Grieks werd behaald door Simone Fokkens, Marissa Brad en Frank Meijering.

Auteur

Merijn Slagter