Voortzetting dienstverband directeur Novatec

RODEN

Het algemeen bestuur heeft maandag, met instemming van de Ondernemingsraad, besloten om de detacheringsovereenkomst van Henk Hofman als directeur van Novatec voort te zetten.

De overeenkomst wordt met ingang van 1 april 2016 uitgebreiden tot 36 uur per week en voortgezet voor de periode van in ieder geval één jaar, met de intentie om de detachering te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2019. Hofman is ook (nog) gemeentesecretaris van de gemeente Leek.

Auteur

ggeersing