Takkenweer op boomfeestdag

NIEUW-RODEN OBS De Poolster vierde woensdag de Nationale Boomfeestdag. Ook als was het, in de woorden van wethouder Kirsten Ipema, ‘takkenweer’.

Het was de bedoeling dat elke groep rondom het plein een boom zou gaan aanplanten. In nauwe samenwerking met de gemeente Noordenveld heeft een commissie, bestaande uit ouders en teamleden van De Poolster, dit ambitieuze project van de grond gekregen. Wethouder Kirsten Ipema was aanwezig bij deze bijzondere gebeurtenis.

Wethouder Ipema onthulde het bosbordje en ging ook nog even met de hand aan de schop. De kinderen en andere aanwezigen waren in het schoolgebouw getuige van dit startsein via een scype-verbinding. De iniatiefnemers, schoolpleinmoeders, werden in de bloemetjes gezet en de voorleeskampioen las voor. Verder werd het boomfeestlied gezongen... Ook werd conciërge Lammert Meek nog verblijd met een mini-boom.

Het feest was het startsein voor het aanplanten van een Tiny Forest rondom het bovenbouwplein. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Naast dat de kinderen er uiteraard fantastisch kunnen spelen, kan er ook onder andere in het buitenlokaal geleerd over de natuur. Verder zal er een heus voedselpad worden aangelegd; 20 ‘eetbare’ bomen en maar liefst 150 ‘eetbare’ struiken zullen hier worden geplant.

Educatie

De Boomfeestdag vindt sinds 1957 ieder jaar plaats in ruim 280 gemeenten met zo’n 100.000 kinderen die 200.000 bomen en struiken planten. Omgerekend zijn dit jaarlijks zo’n 80 voetbalvelden. De organisatie wil met het evenement tevens aandacht vragen voor groene doelen zoals de landschaps- en groenontwikkeling en klimaatadaptatie en -educatie. Sinds de Klimaatakkoorden van Parijs (2015) en Rotterdam (2016) en het eind vorig jaar aangeboden Klimaatakkoord is Boomfeestdag actueler dan ooit, omdat het planten van bomen expliciet is opgenomen als klimaatmaatregel.

Directeur Bart van Bergen legde uit, dat het ontdekbos prima aansluit op het eerder dit schooljaar opgezette ontdeklab. Op beide plekken wordt het onderwijs verrijkt door te ervaren. In het ontdekbos draait het om de natuur en in het ontdeklab gaat het over innovaties op gebied van wetenschap en techniek. Het aanplanten van het kleine bos is onderdeel van de eerste fase van de aanpak van het plein, in de tweede fase zal er onder andere worden ingezet op de aanleg van een bijen- en vlindertuin. (Foto’s Germ Geersing.)