Goede raad over duurzaamheid

RODEN Goede raad is duur. Maar niet van de Adviesraad Duurzaamheid aan gemeenteraad en de wethouders van Noordenveld.

Maandagavond was de informatieve bijeenkomst. In maart 2018 is op verzoek van de gemeenteraad in de gemeente Noordenveld een Adviesraad Duurzaamheid geïnstalleerd als adviesorgaan op het gebied van duurzaamheid voor college en raad. Na het eerste jaar waarin de adviesraad op stoom is gekomen en op een aantal punten al een advies heeft afgegeven was het nu tijd om een eerste terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad en nader kennis te maken.

Er liggen de komende jaren veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid waar de adviesraad een positieve bijdrage aan kan geven. De avond die was georganiseerd door de adviesraad werd gehouden in het bedrijfs restaurant van het gemeentehuis werd bezocht door een groot aantal raadsleden, 3 wethouders en 9 leden van de adviesraad. Na de opening door Kirsten Ipema gaf Hans Coenen als voorzitter van de adviesraad een presentatie over de werkwijze van de raad.

We-Energy

Na deze inleiding werd er op 6 tafels de “We-Energy game” gespeeld. Dit is een door de Hanzehogeschool ontwikkeld bordspel ( http://www.we-energy.eu ) waar door samenwerking een aantal doelstellingen op het gebied van duurzaamheid gehaald moeten worden. Op een plattegrond van eerst Peize en daarna Roden moesten diverse vormen van duurzame energie geplaatst worden met als doel om aan de elektriciteitsvraag van Peize c.q. Roden te voldoen wat op zich maar 20 % van de totale behoefte is.

Doel was om een balans te vinden tussen de productie van stroom maar ook aandacht te hebben voor het draagvlak onder de bevolking en de betaalbaarheid. En dan wordt het opeens duidelijk dat het redelijk eenvoudig is om alle daken vol te leggen met zonnepanelen en daarmee voldoende energie op te wekken maar dat dit niet erg hoog scoort op het gebied van balans in het net omdat de zon niet altijd schijnt. Aan al de tafels ontstonden zoals ook verwacht discussies over de noodzaak en het draagvlak van de verschillende keuzes die in het kader van de energietransitie gemaakt moeten gaan worden. Een prima bijeenkomst waar ook afspraken zijn gemaakt om gezamenlijk het spoor van de energietransitie op te gaan pakken.