HVR’97 in ontwikkeling

RODEN Handbalvereniging HVR’97 is volop in ontwikkeling. De club sloot het afgelopen jaar af met een tweetal geslaagde activiteiten en richt het vizier ondertussen weer volledig op de toekomst. Er blijven dankzij de groei zaken die structurele aandacht verdienen vertelt secretaris Gea Strobos.

,,Het toernooi voor basisscholen dat we hielden was een groot succes en op basis daarvan hebben we ook weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, maar de groei die we doormaken zorgt ook weer voor de nodige problemen. De capaciteit van de sportzaal waarvan we gebruik maken is eigenlijk onvoldoende en we zijn op zoek naar een oplossing om meer tijd te krijgen, zodat al onze teams er optimaal gebruik van kunnen maken. Daarvoor zijn we ook weer afhankelijk van andere partijen die intensief gebruik maken van onze huidige locatie, dus het is erg lastig om op dit punt verandering tot stand te brengen.’’

Waar er bij HVR’97 altijd plek is voor nieuwe leden van buitenaf, verdient het op orde brengen van het bestaande ledental ook evenveel aandacht legt Strobos uit. ,,Met name binnen de jongste leeftijdsgroepen is het soms erg lastig. We hebben nu bijvoorbeeld één jongen van zes zonder leeftijdsgenoten en voor deze categorie zouden we maar wat graag aanvulling willen, want het moet niet zo zijn dat leden vanwege een tekort structureel moeten aansluiten bij oudere leeftijdsgroepen. Helaas hebben we dit niet altijd in de hand vandaar dat we er alles aan doen om handbal aantrekkelijk te maken en hopen op die manier nieuwe leden te bereiken.’’

Goalcha

De clinic die onlangs werd gehouden in buitenschoolse opvang De Jonge Wereld in Leek is daarvan een lichtend voorbeeld uit besluit Strobos. ,,Dit was een enorm succes, want er werd tijdens dit toernooi voor het eerst getraind met een nieuwe vorm van handbal. Deze vorm staat bekend onder de naam Goalcha en is een manier om handbal toegankelijker te maken voor jonge kinderen.”

„Goalcha is een ideale vorm om kinderen al vroeg balvaardigheden te leren. Er wordt gespeeld met een zachte bal dus er hoeft geen angst voor de bal te zijn. De bal is makkelijk te vangen, makkelijk vast te pakken en het bevordert samenspel want stuiteren kan niet. De kinderen die deelnamen vonden het geweldig!’’