Welzijnsorganisatie WiN klaar voor de toekomst

RODEN ‘Welzijn in Noordenveld heeft de afgelopen tijd veel mooie veranderingen doorgemaakt. We hebben er drie maatschappelijk werkers en drie sportcoaches bijgekregen; met deze geweldige aanvulling op ons team kunnen we nóg meer betekenen voor het welzijn van de inwoners van Noordenveld.’ Aldus Elisa Ligt, directeur van WiN.

Ook de manier van werken is gewijzigd bij WiN. ‘Het team bestaat nu uit drie groepen die zich focussen op de gebieden rondom Roden, Norg en Peize. In deze groepen is de afgelopen tijd veel gebrainstormd over de manier waarop we mensen kunnen helpen met specifieke behoeften in het gebied. Omdat we graag zichtbaar en dichtbij aanwezig willen zijn wordt er in de focusgroepen ook gekeken naar mogelijke locaties die kunnen dienen als uitvalsbasis en ontmoetingsplek,’ laat Elisa Ligt enthousiast weten.

Thema’s

‘Waar we ook erg blij mee zijn is dat we een goede samenwerking hebben met de gemeente rondom belangrijke thema’s als armoede, eenzaamheid, jongeren, leefstijl & vitaliteit, mantelzorg, nieuwkomers en vrijwilligerswerk.’ In zogenaamde ontwikkelgroepen wordt met de gemeente overlegd wat er gedaan moet worden om dit vervolgens per focusgebied uit te werken.

‘Met elkaar, in verbinding, in vertrouwen, in beweging voor ieders welzijn is onze nieuwe visie. We willen dichtbij mensen staan en ze met elkaar verbinden. Daarnaast wil WiN een verbinder zijn tussen organisaties, verenigingen en andere partners, want met elkaar maken we het verschil.’ Het team van WiN ziet uit naar de toekomst.