Kerkgemeenschappen De Wilp en Siegerswoude slaan handen ineen

DE WILP - Het einddoel is bereikt. Er is definitief een eenheid ontstaan tussen de Hervormde en Gereformeerde kerkgemeenschap De Wilp en Siegerswoude. Met de fusie is een einde gekomen aan de federatieve samenwerking.

Na de federatie in 2010 volgde een periode met veel overleg. De verschillen zijn gaandeweg de tijd vorderde echter steeds kleiner geworden. Zelfs de begrippen Hervormd en Gereformeerd zijn ondertussen aardig verdampt en daarmee is een Protestantse Gemeente is ontstaan.

Plechtigheid

Dit heugelijke feit wordt op zondag 13 september gevierd. In de beide kerkgebouwen van De Wilp vindt dan een feestelijke dienst plaats. Ook de kinderen nemen hieraan actief deel. Tijdens de dienst verlaten de kerkbezoekers de kerk en wandelt men naar het parkeerterrein bij de Dagwinkel. Na een korte plechtigheid gaat iedereen dan samen naar de Oosterkerk. Hier vinden de formaliteiten plaats en wordt de dienst afgesloten met een optreden van de jeugd. Met een gezellig samenzijn in De Mienskip wordt het feest op informele wijze afgerond.