Anko Odding ‘sportheld van het jaar'

NIETAP -  Tijdens het Groninger Noordlease Sportgala van het jaar' 2011 werd, naast de verschillende vaste verkiezingen voor het eerst dit jaar de sportheld van het jaar gekozen.

NIETAP - Tijdens het Groninger Noordlease Sportgala 2011 werd, naast de verkiezing van de sportman/sportvrouw, de sportploeg, het sporttalent van het jaar en voor het eerst de sportheld van het jaar gekozen. In de prijzen viel de in Nietap wonende, maar voor de Loopgroep Nienoord Leek actief zijnde Anko Odding. Anko Odding was boven komen drijven uit een lijst met maar liefst 70 aanmeldingen. Uiteindelijk bleven daar drie genomineerden van over waaronder Anko Odding, de allesdoener van de Loopgroep Nienoord en de Stichting Loopsport Leek in Leek.
Anko Odding heeft zijn verkiezing te danken aan zijn onvermoeibare vrijwillige inzet voor de Loopgroep Nienoord en de St. Loopsport Leek, die overigens twee dagen eerder 25 jaar geleden werd opgericht. Hij is vanaf het begin van de loopgroep in 1989 in verschillende rollen actief geweest, niet in het minst ook als loper zelf. Daarnaast heeft hij zich als grote organisator van de Leekster Lente Loop en de Nienoord Cross verdienstelijk gemaakt. Anko is onbezoldigd beheerder in zijn eigen garage van de clubattributen, nodig voor de organisatie van wedstrijden. Hij organiseert reanimatiecursussen, beginners- en jeugdclinics, maar is vooral ook de spin in het web van de vereniging, een bindende factor door open te staan voor persoonlijke problemen van de leden, de belangenbehartiger van de vereniging naar buiten, de kritische volger van de doelen van de loopgroep enzovoorts. Kortom Anko is het cement van de loopgroep en de wedstrijden die op en om Nienoord georganiseerd worden. Tijdens het feestelijke gala in Martiniplaza ontving Anko Odding zijn prijs en werd opgenomen in de galerij van bekende Groninger sporters. Het bleef na afloop van het gala nog lang onrustig in de wandelgangen van Martiniplaza met feestvierende Nienoorders.