Plan van Aanpak experiment brandweer

PEIZE - De gemeenteraad van Noordenveld heeft op 9 november 2011 besloten de brandweerpost Peize in stand te houden. Dit besluit is gekoppeld aan het besluit om vanuit de post Peize een experiment te starten om de brandweer te moderniseren. Het College van B&W Noordenveld heeft het plan van aanpak voor dit experiment goedgekeurd.

PEIZE -
In 2008 is de Raad Regionaal Commandanten een Strategische Reis begonnen om te verkennen hoe de maatschappij er in 2040 uit zou kunnen zien en welke rol de brandweer daarin kan spelen. Het resultaat van deze reis is een visiedocument met de naam 'De brandweer over morgen'. Op basis van deze visie is een nieuwe koers uitgezet voor de post Peize, die bestaat uit drie routes. Route 1: Aanpassing van de brandweerzorg. Brandveiligheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door activiteiten die brand voorkomen. In Peize en omgeving zal daarom het fenomeen 'brandveilig leven' geïntroduceerd worden. Samen met burgers en bedrijfsleven moet het veiligheidsbewustzijn vergroot worden. Daarnaast wordt onder andere gekeken naar alternatieve blusmethodes en een voertuigbezetting die wordt aangepast aan de 'klus' waar de brandweer voor gevraagd wordt. Route 2: Samenwerking. Er zijn diverse organisaties die zich bezighouden met veiligheid of zorg. Door samen te werken kunnen andere organisaties bijvoorbeeld gebruik maken van de faciliteiten van de brandweer of van de organisatie- en improvisatiekracht van de brandweer. Route 3: Post Peize opent haar deuren. In Peize kan de brandweerpost zich ontwikkelen tot een Multi Functionele Accommodatie voor zorg en veiligheid. Door anders te kijken naar het gebruik van de kazerne, is het misschien mogelijk dat het pand ook door anderen gebruikt kan gaan worden. Langdurig experiment
Het veranderen van een traditionele organisatie zoals de brandweer vraagt moed en tijd. In het plan van aanpak staat dat in 2012 voor de uitvoering van het experiment een kleine projectorganisatie in het leven geroepen wordt, die daarvoor plannen gaat maken. De projectorganisatie staat onder leiding van districtscommandant Robert Kleine en bestaat uit vertegenwoordigers van in elk geval de post Peize, de gemeente Noordenveld en de Hulpverleningsdienst Drenthe.