Verkenning internationale UNESCO-voordracht

VEENHUIZEN - Het Belgische Wortel en Merksplas, Ommerschans en Willemsoord willen aansluiten bij de Drentse voordracht van de Koloniën van Weldadigheid voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.

VEENHUIZEN -
In april werd bekend dat de Nederlandse regering Veenhuizen en Frederiksoord op de ‘Voorlopige Lijst Werelderfgoed’ van Nederland heeft geplaatst. Verbreding van de aanvraag maakt een wereldwijde erkenning van het erfgoed kansrijker. Bovendien zijn de 'pauperparadijzen' het waard om in hun treffende gelijkenis bewaard te blijven. De betrokken overheden willen zich daarvoor sterk maken, bleek na afloop van een bestuurlijke ontmoeting in Veenhuizen. Alle Koloniën van Weldadigheid, de Belgische en de Nederlandse, gaan nu verder in het nominatieproces richting UNESCO met een gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid. De Koloniën van Weldadigheid kunnen worden gezien als voorloper van de moderne Europese verzorgingsstaat. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid door Johannes van den Bosch opgericht om de toenmalige armen uit de steden werk, onderwijs en medische verzorging te bieden. Hij stichtte een zestal landbouwkolonies in Noord- en Zuid-Nederland (nu België), waar tienduizenden arme stadsgezinnen uit het westen van Nederland een nieuw bestaan vonden: Frederiksoord/Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen, Wortel, Merksplas en de Ommerschans.