Lijst Groen Noordenveld stelt vragen over slechter openbaar vervoer

RODEN - Lijst Groen Noordenveld heeft steun gevraagd voor protest tegen een aantal wijzigingen in het openbaar vervoer. Het OV-bureau Groningen-Drenthe wil in het kader van bezuinigingen vanaf 8 januari 2012 buslijn 82 (Roden-Peize-Groningen) opheffen en buslijn 86 (Norg – Groningen) niet meer rechtstreeks naar Groningen laten rijden. Reizigers zullen daardoor vaker moeten overstappen, een grotere afstand naar een bushalte krijgen en een duurdere regiotaxi/belbus moeten nemen.

Via internet (www.lijstgroennoordenveld.nl) hebben 243 mensen een petitie van Lijst Groen Noordenveld ondertekend. Veel inwoners van Peize hebben ook al gevraagd de dienstregeling aan te passen. In brieven aan het OV-bureau en de provincie Drenthe, vraagt Lijst Groen Noordenveld om de huidige buslijnen 82 en 86 te handhaven. Aan het college van Noordenveld vraagt de fractie waarom eerder dit jaar geen actie is ondernomen richting het OV-bureau, en of het overleg inmiddels wat heeft opgeleverd. Ook wordt gevraagd naar consequenties voor de gemeentelijke reisvergoedingen aan gehandicapten en ouderen. Die lijken met name in Peize, te worden getroffen door zowel slechter bereikbaar openbaar vervoer, als hogere kosten voor collectief dan wel individueel WMO-vervoer door gemeentelijke bezuinigingen.