Alpha-cursus

MARUM - Tijdens de vierde week van januari wordt er weer begonnen met de Alpha-cursus. De cursus bestaat uit tien avonden waarbij deelnemers stilstaan bij een aantal ‘basis’ onderwerpen van het christelijk geloof en uit een weekend waar gericht wordt op de Heilige Geest.

MARUM - Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd waarna een korte presentatie wordt gegeven over het onderwerp. Aansluitend wordt hier in kleine groepjes verder over gesproken. De eerste avond is op zaterdag 28 januari om18.30 in de Oase te Marum. Info romkedevries@gmail.com.