Werkgelegenheid Drenthe daalt gestaag

ASSEN - Het aantal banen in Drenthe is verder afgenomen. Uit de jongste cijfers van het Provinciaal Werkgelegenheidsregister blijkt dat van april 2010 tot april 2011 de werkgelegenheid met 1,7 % is afgenomen. De slechte economische situatie komt nu dus ook tot uitdrukking in de werkgelegenheidscijfers.

ASSEN -
Op 1 april 2011 heeft Drenthe 172.300 fulltimebanen. Dit zijn er ruim 3.000 minder dan het jaar ervoor. In vrijwel alle sectoren is sprake van een afname. De qua werkgelegenheid grootste sector in Drenthe, de gezondheidszorg, vormt hierop een gunstige uitzondering. Er kwamen 400 banen bij. De meeste banen gingen verloren in de groot- en detailhandel (-850), de zakelijke dienstverlening (-800) en de bouw (-300). Oorzaak van de teruglopende werkgelegenheid is onder meer de verplaatsing, sluiting of inkrimping van een aantal grote bedrijven. Zo is Nefit uit Buinen vertrokken naar Deventer en is de Belastingdienst van Assen verplaatst naar Groningen. Dit laatste betekent dat weer een groot aantal banen bij rijksdiensten in Drenthe is verdwenen. Tussen 2005 en 2010 zijn al ruim 1.700 rijksbanen verloren gegaan. Door bezuinigingen bij verschillende departementen gaat dit verlies aan arbeidsplaatsen gestaag door.