Nieuwe activiteiten uit Sportnota Noordenveld van start

RODEN - NOORDENVELD - Beweegprogramma’s voor ouderen, sportieve activiteiten en een Doe dag voor mensen met een lichamelijke en /of geestelijke beperking en voorlichting voor scholieren. Dat zijn de drie actiepunten uit de nota Sport en Bewegen, die het College van Burgemeester en Wethouders in 2012 uitvoert.

Met diverse instanties kijkt het College of de bestaande activiteiten aansluiten op de wensen en behoeften van senioren en mensen met een beperking of chronisch zieken. Ook bekijkt het College of incidentele activiteiten structureel te maken zijn. Verder informeert het College zorgaanbieders over het sport- en beweegaanbod voor senioren, zodat zij patiënten hiernaar kunnen doorverwijzen. Wethouder Alssema: ,,Burgemeester en Wethouders zetten sport en bewegen in, om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals bevordering van individuele ontplooiing, sociale samenhang en zelfredzaamheid van mensen. Wij willen graag dat we met elkaar en met de nodige creativiteit zoveel mogelijk van onze doelstellingen realiseren. Dat zal niet alleen afhangen van de beschikbare middelen, maar ook van de bereidheid om samen te werken en faciliteiten met elkaar te delen. Het College rekent hierbij op de inzet van iedereen die bij sport en bewegen betrokken is.”