Uitstel vervanging plantsoenen in Leek

LEEK -  Het college van de gemeente Leek heeft besloten de voorgenomen plantsoenvervangingen gemeente, zoals in de wijk Rodenburg, op te schorten tot na 1 maart2012. Inde periode daarvoor worden voor omwonenden inspraakavonden gehouden over de voorgenomen plannen. Op woensdag 7 december staat het onderwerp op de agenda van de openbare raadscommissievergadering en kunnen belanghebbenden inspreken op dit onderwerp.

LEEK -
De reguliere groenwerkzaamheden die geen relatie hebben met de plantsoenvervangingen worden de komende periode wel uitgevoerd. De gemeente Leek bezit ongeveer 25.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd, deels door de eigen dienst en deels door, voornamelijk bij hoogwerkersnoei, werkzaamheden uit te besteden.