Drenthe als achterstandsgebied in Volksalmanak 2011

ASSEN - REGIO -  De Nieuwe Drentse Volksalmanak verschijnt op 29 november  geheel in een nieuwe jas. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, is het openingsartikel van Egbert Wever over de Drentse economie.

De provincie Drenthe werd vóór 1940 nog ervaren als een woest en ledig achterstandsgebied. Maar dat was juist een positieve vestigingsfactor voor sectoren die tegenwoordig nog steeds belangrijk zijn voor de werkgelegenheid, waaronder de zorgsector. De nieuwste editie van de almanak bevat nog meer interessante kost. Aan bod komen onder meer de diplomatieke missie van een Drentse edelman naar Parijs, een bijzonder altaarstuk in de kerk van Norg, de middeleeuwse waterput van het klooster Maria in Campis in Assen en de archeologie en geschiedenis van Pesse en de Eelder- en Peizermaden.
Met een vernieuwde vormgeving en kleurenkaternen worden de artikelen op een aantrekkelijke manier voor het voetlicht gebracht. Geschiedenis, archeologie, historische geografie, monumentenzorg, architectuur en beeldende kunsten, de Nieuwe Drentse Volksalmanak bestrijkt een breed veld en biedt elk jaar 200 pagina’s bouwstenen voor de regionale geschiedschrijving. Wie geïnteresseerd is in het lange en rijkgeschakeerde verleden van Drenthe mag de Nieuwe Drentse Volksalmanak niet missen.