E-college voor een sterke energiesector

ASSEN - Met de ondertekening van een Letter of Intent in Assen is het Energy College (Ecollege), als onderdeel van de Energy Academy van start gegaan. De noordelijke ROC’s en AOC’s, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, VNO-NCW, MKB-Noord, de noordelijke provincies en de stichting Energy Valley gaan samenwerken aan de verdere ontwikkeling van het E-college, dat zich met name op het MBO richt.

ASSEN -
Het Noorden ambieert een positie als topregio energie. Daarvoor is veel innovatiekracht nodig. Om dat te realiseren zet het Noorden in op kennisontwikkeling en onderwijs dat op de toekomstige vraag van het bedrijfsleven aansluit. Het E-college wil ook bestaande werknemers omscholen. Het gaat bijvoorbeeld om het opleiden van werktuigbouwkundigen die off-shore windparken onderhouden, installateurs voor zonnepanelen of electrotechnici die de ‘smart grids’ aanleggen en onderhouden.