Vergisting natuur- en bermgras goed voor klimaat

RODEN - NOORDENVELD - Attero en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gaan zich samen sterk maken voor het vergisten van natuur- en bermgras. De vergisting van deze grassen levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het vrijkomen van broeikasgassen. Dit blijkt uit een voorverkenning die de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Attero hebben laten uitvoeren door het onderzoeksbureau Ecofys.