Show van Sportfokkers groot succes

RODEN - De show van Hoenders en Konijnen van De Sportfokkers Roden is weer een groot succes geworden. Veel publiek kwam de show bezoeken die werd gehouden in het gebouw van Vasalis Woon en Zorg in Roden. De keurmeesters waren zeer tevreden over de kwaliteit van de dieren.

RODEN -
Er waren weer meer dieren ingeschreven dan de voorgaande jaren en veel fokkers van heinde en verre wisten Roden weer te vinden. Ook de traditionele stamppotmaaltijd was weer voortreffelijk gemaakt door de dames Meijer en van Dam. Winnaar bij de Hoenders werd een Leghorn van T.A. de Jager. Op 1 na Mooiste Hoen werd een Barnevelder van G. Nijdam. Mooiste Haan werd een Wijandotte van M. v.d. Most. Mooiste Haan op 1na werd een Zijdehoen van N.S. Bahlmann. Mooiste bij de Dwerghoenders werd een Barnevelder kriel van J. Krijthe. Mooiste Haan dwerghoenders werd een Wijandotte Kriel van A.J. Bijker. Mooiste Haan op 1 na werd een leghornkriel van G.v.d. Velde. Mooiste Hen op 1 na werd een Leghorn van G.v.d. Velde. Mooiste dier van een lid van De Sportfokkers werd een Duitse Rijkshoenkriel van M. Buring. Kampioen bij de konijnen werd een Belgische Haas van D. Wietses. Mooiste konijn op 1 na werd een Wener van H. Sipma. Het mooiste dier van groep 2 (tekening) werd een Papillon van R. H. Meijer. Het mooiste dier groep 4 (patroon) werd een Sallander van E Alkema. Het mooiste dier groep 6 (hangoren) werd een Duitse Hangoor van Joh. Hunneman. Het mooiste dier groep 7 (bijz. Haarstructuur) werd een Rex van J. Jongstra. De prijs voor de mooiste van een lid van de Sportfokkers met RO als nummer is gewonnen door R.H.Meijer met een Polish. Ook won dezelfde fokker de prijs voor het hoogste aantal punten met een collectie. Het fraaiste dier van een jeugdlid werd een kleurdwerg van Matthijs Wietses. Verder werden er veel rasprijzen gewonnen door diverse fokkers. Al met al weer een prima dag en een goede reclame voor onze sport.