Ledenvergadering Gemeentebelangen Noordenveld

RODEN - Gemeentebelangen Noordenveld houdt op dinsdag 29 november haar halfjaarlijkse ledenvergadering annex thema-avond in hotel Onder de Linden te Roden. Hierbij zullen ook het Ondernemers Centrum Noordenveld en de besturen van de zakenkringen in Noordenveld worden uitgenodigd vanwege het bijzondere karakter van de bijeenkomst.

RODEN - De heer Harm D.Post, directeur van Seaports Groningen, is bereid gevonden een presentatie te houden met als titel: ‘Eemshaven, het wonder achter de dijk’. De heer Post zal daarbij ook ingaan op het belang van de ontwikkelingen in de Groninger Zeehavens voor het hele noorden en dus ook voor de Gemeente Noordenveld. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor vragen en discussie. Na de pauze zal het zakelijke gedeelte van de vergadering worden behandeld.