Ondernemersfonds Leek ( OVL ) is een feit

LEEK - Het Ondernemersfonds Van Leek (OVL) is realiteit geworden. De officiele oprichting van de Stichting OVL heeft plaats gevonden bij Notarissen Huizinga de Vries te Leek.

LEEK -
Daarmee wordt een langgekoesterde wens van het bedrijfsleven in de Gemeente Leek werkelijkheid. Het ondernemersfonds is een fonds waarmee activiteiten kunnen worden bekostigd en investeringen kunnen worden gedaan voor en door de Leekster Ondernemers. Het gaat hierbij nadrukkelijk om activiteiten en investeringen die buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente Leek vallen. Het fonds is bedoeld voor ondernemers en wordt ook door ondernemers gevuld en geleid. Het fonds krijgt zijn inkomsten door een opslag op de onroerende zaak belasting voor niet-woningen. Deze opslag wordt geïnd door de Gemeente Leek en daarna beschikbaar gesteld aan de stichting Ondernemersfonds Van Leek.(OVL ) De OVL stelt deze gelden weer beschikbaar voor collectieve doelen die het Leekster economische klimaat versterken. Individuele ondernemers kunnen geen aanspraak maken op deze gelden. Het fonds is van, voor en door Ondernemers, zij besluiten welke bestedingen er voor geld worden gezocht en met wie zij allianties sluiten De structuur van het fonds is transparant en lokt samenwerking uit en dient daardoor de economische integratie. De gemeenteraad van de gemeente Leek zal medio november en december 2011 een definitief besluit over het Ondernemersfonds Van Leek nemen.