Volop actie bij de Vrouwen van Nu Roden

Roden - RODEN - De afdeling Roden van de NBvP/Vrouwen van Nu is na de zomerstop weer van start gegaan. Zo werd er op 7 september een zeer geslaagde Ot en Sien-wandeling georganiseerd en vertelde Harma Boer op 14 september van alles over het weer. De heren Schuthof en de Vries vertelden op 5 oktober boeiend over jeugdboeken, waarbij de lezing rijkelijk geïllustreerd was met powerpointbeelden. Op dinsdagavond 18 oktober hield mevrouw Van der Sijden een interessante lezing met als onderwerp “Een pleegmoeder vertelt”.

Ook voor de komende tijd staat er weer een aantal boeiende activiteiten op het programma: op woensdagochtend 2 november zal Ellie Pries een lezing houden over Ghana. Op donderdag 10 november kan er gewandeld worden in Uffelte, ontvangst in Uffelte van 09.30 - 10.30 uur. Op woensdagavond 16 november houdt de heer Brakel een lezing getiteld De Masai - Kenia. De koffieochtenden worden gehouden in Hotel-Restaurant Het Wapen van Drenthe, aanvang 09.30 uur. De avondbijeenkomsten worden gehouden in Restaurant De Pompstee, aanvang 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de Vrouwen van Nu Roden aan verschillende activiteiten deelnemen. Zo is er een fietsgroep, een gymnastiekgroep, een volksdansgroep, een zangkoor, een tuingroep, een leesgroep en een kunstgroep, en heeft de afdeling een reiscommissie. Iedere maandagmiddag wordt er gewandeld, iedere dinsdag- en donderdagmiddag wordt er gefietst. Inlichtingen over een lidmaatschap zijn te krijgen bij voorzitter Woudy ten Cate, op 050-5790485 of emailadres wtencate@hetnet.nl.