Ondernemersfonds voor Centrum Roden is rond

RODEN -  Een gezamenlijk verzoek van de besturen van Zakenkring Roden, Ondernemers Contact Noordenveld en de Parkmanagementvereniging Noordenveld, heeft geleid tot de instelling van een Ondernemersfonds voor het centrum van Roden per 1 januari 2012.

RODEN -
Draagvlakmeting ondernemersfonds Op grond van de wet is de gemeente verplicht een draagvlakmeting uit te voeren voordat de heffing ook echt opgelegd mag worden. Daarom heeft de gemeente alle beoogde belastingplichtigen voor deze heffing een stembiljet en informatiebrief gestuurd. Hierop konden zij aangeven of ze voor of tegen de invoering ervan waren. Geen heffing voor bedrijventerreinen Roden en Peize In het gebied ‘Centrum Roden’ is ruimschoots aan de criteria voldaan. Per 1 januari 2012 is de BIZ-heffing voor de ondernemers in dat gebied een feit. In de andere twee BI-zones is echter net niet aan de eisen voldaan. Dit geldt voor de zones ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’. De gemeente legt de heffing dus niet op in deze gebieden. Ondanks dat overheerst toch een positief gevoel. Contacten zijn gelegd, er bleek veel betrokkenheid en er zijn plannen voor de toekomst in de maak. Ondernemersfonds Nadat de gemeenteraad de Verordening BI-zones 'Centrum Roden', 'Bedrijventerreinen Roden' en 'Bedrijventerrein Peize' had vastgesteld werd het mogelijk om voor een aantal gebieden (Bedrijven Investerings-zones) een Ondernemersfonds op te richten. Dit fonds kan dan worden gebruikt voor nieuwe investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Het Ondernemersfonds wordt gevuld vanuit een heffing, die de gemeente aan de ondernemers in de betreffende gebieden oplegt. De opbrengst van deze heffing geeft de gemeente door aan het Ondernemersfonds.