Dassenlezing van Pauline Arends in Langelo

LANGELO - De Boermarke Langelo, Dorpsbelangen Langelo en Staatsbosbeheer hebben dassenspecialist Pauline Arends gevraagd om op dinsdag 25 oktober aanvang 20.00 uur een lezing over dassen te houden in café Bralts in Langelo.

LANGELO-
Arends is al ruim twintig jaar betrokken bij het onderzoek naar deze bijzondere diersoort. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de das bijna uitgestorven in Drenthe. Alleen in Hooghalen was nog een burcht bekend. Door allerlei beschermingsmaatregelen en de aanleg van dassentunnels onder wegen, is de das bezig met een terugkeer. Daarbij neemt hij soms oude burchtplaatsen weer in bezit. Ook in de Kop van Drenthe breidt het aantal dassen zich langzaam uit. Er komen echter ook nog steeds veel dassen om in het verkeer. Pauline Arends is boswachter voor Staatsbosbeheer in de boswachterijen rond Grolloo, Hooghalen en Schoonloo. Ze heeft de opkomst van de das op de voet gevolgd en is al jaren de drijvende kracht achter de dassentellingen in Drenthe. In haar lezing gaat ze in op allerlei aspecten van het boeiende dassenleven. Men kan zich voor de lezing aanmelden bij J. Darwinkel, telefoon 06-51384822 of 0592-614400 of via het mailadres info@darwinkelpotato.nl.