Wethouder Bouma gemeente Leek is afgetreden

LEEK - Wethouder Meindert Bouma van het CDA is vanochtend afgetreden. Wethouder Bouma heeft bij de voorzitter van de gemeenteraad van Leek, burgemeester Berend Hoekstra, zijn ontslagverzoek ingediend. Hij heeft de burgemeester laten weten dat hij per direct aftreedt als wethouder van de gemeente Leek. Dit besluit is ingegeven door zijn vaste overtuiging dat een bestuurder verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn handelen in het publieke domein.

LEEK -
 Aan zijn besluit ligt de volgende motivering ten grondslag: ,,Vorige week woensdag, 5 oktober 2011, heeft het bureau Pro Facto uit Groningen aan het bestuur van Novatec het eindrapport aangeboden over het onderzoek naar het faillissement van de timmerfabriek Barsema in Tolbert. Dit onderzoek naar de gang van zaken rondom het faillissement is uitgevoerd in opdracht van het bestuur van Novatec. Het onderzoeksrapport geeft naar mijn mening een adequate beschrijving van de deelname, overname en het faillissement van de timmerfabriek. Ik stel vast dat ik de volledige periode vanaf najaar 2006 tot heden in het bestuur van Novatec verantwoordelijkheid ge-dragen heb voor dit dossier, eerst in mijn functie van secretaris, vanaf mei 2010 als voorzitter. Mijn collega-bestuursleden, de betrokken wethouders van de gemeenten Grootegast, Marum, Noordenveld en Zuidhorn, zijn toegetreden tot het bestuur in mei 2010. Op dat moment was de besluitvorming in het bestuur gericht op het zorgvuldig realiseren van bedrijfsbeëindiging van de timmerfabriek Barse-ma. Na het uitbrengen van het onderzoeksrapport heb ik mij beraden op mijn positie. In dat verband weeg ik nadrukkelijk mijn draagvlak in de gemeenteraad van Leek. De afgelopen jaren stond mijn positie enkele malen ter discussie. Ik noem in dat verband het preventief toezicht van de provincie op de ge-meentelijke financiën en de schadeloosstellingsovereenkomst Houtsingelgebied Midwolde. Daarnaast merk ik op dat de gemeenteraad van Leek al geruime tijd stevige kritiek heeft op het functioneren van Novatec en NovaWork BV. Kritiek die ik mij aantrek en waarvan ik tot de slotsom ben gekomen dat ik niet langer de bestuurder kan zijn om leiding te geven aan verbeteringen in de bedrijfsvoering van Novatec/NovaWork BV.” ,,In het licht van de grote veranderingen die op ons afkomen in het kader van de Wet werken naar ver-mogen vind ik dat ik plaats moet maken. Een andere bestuurder moet de mogelijkheid krijgen om lei-ding te geven aan het zoeken naar oplossingen voor deze complexe materie met ingrijpende gevolgen voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in onze gemeente.” ,,Met pijn neem ik afscheid van het bestuur van deze prachtige gemeente. Een gemeente waar raad, col-lege en ambtelijke organistie respectvol met elkaar omgaan en een gemeente die er wil zijn voor haar burgers. Ik wens mijn opvolger veel wijsheid toe om leiding te geven aan de grote veranderingen in het stelsel van werk en inkomen in onze gemeente.” Meindert Bouma   Het college van Burgemeester en Wethouders heeft met spijt en medeleven vast moeten stellen dat de ontstane situatie collega Bouma genoodzaakt heeft zijn functie neer te leggen. Deze persoonlijke beslissing roept respect op bij het college. Het college betreurt afscheid te moeten nemen van een wethouder, waarmee de afgelopen acht jaar constructief en plezierig is samengewerkt.