Rode baretten in Noordenveld

Noordenveld - Meer dan drieduizend militairen zullen van 26 september tot 7 oktober deelnemen aan de oefening Falcon Autumn. Deze militaire oefening zal zich afspelen in grote delen van Noord- en Midden-Nederland. Zo'n 2500 mannen en vrouwen van de Air Manoeuvre Brigade zullen over de weg en door de lucht, in helikopters of met valscherm, worden ingezet.

Falcon Autumn speelt zich grotendeels af in openbare ruimtes want militaire optreden vindt steeds vaker plaats tussen de burgerbevolking zoals in Afghanistan. De militairen moeten daarbij vanaf het begin van de inzet oog hebben voor de positie en de rol van de bevolking. Militairen zullen af en toe Vehicle Checkpoints (VCP's) inrichten. Dit zijn controleposten waarbij de eenheden auto's doorzoeken op zoek naar wapens of explosieven. Automobilisten die tijdens Falcon Autumn zo'n VCP tegenkomen, worden gevraagd hieraan mee te werken en hun auto te laten doorzoeken. Medewerking is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Tijdens Falcon Autumn zullen militairen in verschillende dorpen en steden sociale patrouilles lopen. Hierbij stellen zij dan gericht vragen aan willekeurige passanten. Ook hier geldt uiteraard dat medewerking niet verplicht is. Onder andere staat een ‘aanval' op TT-circuit in Assen gepland. Hier wordt na inname een tijdelijke basis gebouwd. Vanuit hier rijden en lopen in de gemeentes Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo militairen patrouilles in steden en dorpen, voeren gesprekken met bestuurders, ondernemers, wijkraden en bevolking. Klachten over geluidshindernummer: 0800-0226033. Eventuele schade kan worden gemeld aan Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 20703, 2500 ES Den Haag, telefoon 070 3396701.