Jongeren willen in Nieuw-Roden blijven

Nieuw-Roden - In tijden waarin veel gesproken wordt over ‘een krimpende bevolking' is er in verschillende dorpen behoefte aan passende woningbouw. Voor jongeren bijvoorbeeld. Nieuw-Roden is een voorbeeld dat daar met jongeren vorm aan geeft. Op initiatief van Dorpsbelangen was er onlangs een bijeenkomst voor jongeren in het dorpshuis, om te praten over huisvesting in het dorp. De jongeren vertelden dat ze trots waren op hun dorp en dat ze er graag willen blijven wonen. De meesten zouden graag zelfstandig gaan wonen, maar de huur- en koopwoningen in Nieuw-Roden zijn te groot en te duur, de wachttijd voor het verkrijgen van een huurhuis is relatief lang, en jongeren hebben moeite om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Dorpsbelangen ziet kansen om iets te doen aan de huisvestingsproblematiek in het kader van het jeugdplan. Dit werd nog eens versterkt doordat het thema jongerenhuisvesting hoog op de agenda staat van jongerenwerk WiN, en het initiatief van de PvdA Noordenveld (www.starterswoningennoordenveld.nl) om starters en jongeren te faciliteren met betaalbare huisvesting.

Na een presentatie van jongeren zegden vertegenwoordigers van Woonborg toe het toewijzingsbeleid te gaan bespreken, de gemeente Noordenveld gaf op haar beurt aan jongeren te willen betrekken in toekomstige woningbouwplannen in Nieuw-Roden. Voor de jongeren in Nieuw-Roden ontstaan zo kansen om iets te doen aan zelfstandige huisvesting. Dorpsbelangen gaat met de jongeren de plannen verder uitwerken om deze kansen te verzilveren.