De poort gaat open

Veenhuizen - De inrichtingen in het noorden: PI Ter Apel, PI Veenhuizen en PI Hoogeveen openen op 5 november de deuren voor bezoekers die zich aangemeld hebben op www.dji.nl. Zij kunnen een kijkje nemen binnen de muren van een penitentiaire inrichting. De inschrijving voor de Nationale Open Dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) start op 14 september.

Tijdens de nationale open dag openen 55 justitiële inrichtingen en twee musea hun poorten voor het Nederlandse publiek. Het thema van deze open dag is 'Het terugdringen van recidive door het doorbreken van criminele gedragspatronen'. Hoe gaat dat nu precies? Vragen over het bezoek kunnen gemaild worden naar nod@dji.minjus.nl.