Leekster Eagles naarstig op zoek naar hoofdsponsor

Leek - John Minnema is sinds medio mei de nieuwe voorzitter van Leekster Eagles. Hij is directeur van Minnema & Partners, een HR-adviesbureau voor organisatietransformatie. De diensten organisatieverandering, bedrijfspsychologie, werving en selectie én detachering worden hiervoor ingezet. Centraal staat diepgaande verandering met verbetering en versterking van de bedrijfscultuur. Als organisatiepsycholoog heeft hij zijn sporen ruim verdiend bij diverse organisatieadvies-, assessment- en coachingsbureaus. Hij is geboren en getogen in de stad Groningen. Sterker nog, hij is opgegroeid onder de rook van het oude Oosterparkstadion. Sinds 2002 woont en werkt hij, samen met zijn vrouw Anna Woudsma en zijn twee kinderen, met veel plezier in Leek.

Waarom hebt u ja gezegd op de vraag om voorzitter te worden van Leekster Eagles? Het is altijd een eer om gevraagd te worden voor een bestuursfunctie bij een topsportvereniging. Dat overkomt een mens natuurlijk niet regelmatig. Het is dan ook lastig om op een dergelijke vraag ‘nee' te zeggen. Dat ik de handschoen heb opgepakt, heeft diverse redenen. Ten eerste is het een bijzonder leerzame ervaring om met een groot aantal andere mensen c.q. vrijwilligers te werken voor een topsportvereniging. Het is in feite gewoon een bedrijf, maar dan toch anders. Het zijn bijna allemaal vrijwilligers en dat vergt toch een andere aanpak. Uiteraard kom je ook veel gelijkenissen tegen waar ik, naar ik hoop, van toegevoegde waarde kan zijn. Een ander punt dat voor mij van belang is, is het feit dat ik maatschappelijk actief en betrokken wil zijn, zonder dat daar direct een salaris of vergoeding tegenover staat. Veel mensen en ondernemers zijn vooral met hun eigen belangen bezig. Het is heel verfrissend en naar mijn mening ook goed om je blikveld eens te verruimen en je belangeloos voor iets anders of andere mensen in te zetten. Ten slotte ben ik natuurlijk een voetballiefhebber. Ik ben twee jaar geleden zelf gestopt met voetballen bij Leek Rodenburg, waar ik vijf jaar in het derde elftal heb gevoetbald. Ook heb ik vroeger veel in de zaal en op schoolpleintjes gevoetbald. Het is en blijft gewoon een fantastische sport! Wat hebt u met Leekster Eagles? Toen ik nog geen voorzitter was, eerlijk gezegd niet heel veel. Ik heb weleens wedstrijden bezocht, bezoek ook altijd trouw het Univé zaalvoetbalgala, maar was geen regelmatige bezoeker. Ik volgde overigens wel de resultaten via de media. In de paar maanden dat ik voorzitter ben, ben ik zeer betrokken geraakt bij de club. Het is een prachtige club met een bestuur, staf, spelers en vrijwilligers die echt hart voor de club hebben. Wat vindt u ervan dat u meteen met de sponsorproblematiek te maken kreeg? Toen ik aantrad als voorzitter, was men al enige tijd naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De risico's waren mij ongeveer bekend. Echter, als je voor een bestuursfunctie gaat, moet je niet alleen ‘ja' zeggen als alles hosanna is, of weglopen voor moeilijke situaties of uitdagingen. Dat hoort er nu eenmaal bij en ik ben ingestapt in een moeilijke periode. Het is niet anders en ik loop er niet voor weg. Hetzelfde geldt voor de andere bestuursleden, staf, spelers en vrijwilligers. Hoe is de stand van zaken op dat gebied op dit moment? De situatie is nog steeds penibel. We hebben met man en macht geprobeerd om een nieuwe hoofdsponsor of subsponsors te vinden. Dat is tot op heden nog niet gelukt. Er lopen nog wel enkele contacten met diverse partijen, maar momenteel is nog niets concreet. Bedrijven zijn terughoudend, uiteraard ook door de slechte economische situatie van de afgelopen jaren. Ik sprak onlangs nog een topondernemer uit Leek, die tegen mij zei dat hij het afgelopen jaar fors in het sponsorbudget had gesnoeid, dat zegt wel genoeg. Ik heb daar overigens alle begrip voor. Hoe reageerde de selectie? Wij hebben een aantal open gesprekken gehad met trainer, spelers en staf. Op hun reactie kan ik niets anders dan zeer trots zijn. Zij zijn bijna allemaal bereid om de competitie te starten, zonder dat nog duidelijk is of wij aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Deze mensen hebben een sporthart en zijn loyaal aan de club. Daar kunnen veel topsporters een voorbeeld aan nemen! Wat zijn uw voornemens als voorzitter? Als korte termijn doel uiteraard een nieuwe hoofdsponsor vinden en de begroting sluitend krijgen. Daarnaast is het van groot belang om weer de play-offs te gaan behalen. Ik heb daar overigens veel vertrouwen in, want wij hebben een sterke selectie. Kijk, de tribunes in Sportcentrum Leek moeten weer vol komen te zitten. Dat kun je alleen met bereiken met goede resultaten, een hoofdsponsor en een bloeiende businessclub. Wat dat betreft kunnen we FC Groningen als voorbeeld nemen, die het op deze vlakken al jaren uitstekend doet. Ten slotte is het mijn doel om de club bedrijfsmatig en/of organisatorisch nog sterker te maken.