Oplaadpunten voor elektrische voertuigen in gemeente Noordenveld

RODEN - Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen waarbij parkeerplaatsen worden aangewezen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersborden.

RODEN -
Het betreft twee parkeervakken bij het busstation in Roden, twee parkeervakken bij De Hoprank in Peize en twee parkeervakken bij de Brinkhof in Norg (aan het Kerkpad). Het verkeersbesluit, ligt van 13 oktober tot 24 november in het gemeentehuis ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.