Huisartsenpraktijken dicht op 6 oktober

Roden - Huisartsen en hun medewerkers zijn bang dat zij volgend jaar de dienstverlening aan hun patiënten moeten verminderen, omdat de minister van Volksgezondheid een bezuiniging van 20.000 euro voor iedere huisartsenpraktijk wil doorvoeren.

In totaal gaat het om een bezuiniging van 132 miljoen. Zij willen de minister van Volksgezondheid en ‘politiek Den Haag' wakker schudden en duidelijk maken dat deze bezuiniging tot slechtere zorg zal leiden. Daarom gaan zij op donderdag 6 oktober aanstaande massaal naar een landelijke bijeenkomst in de RAI in Amsterdam, die georganiseerd wordt door hun beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in samenwerking met verschillende andere organisaties in de huisartsenzorg. Ook de praktijk van uw huisarts kan die dag dus gesloten zijn. Maar uw huisarts zorgt er ook voor dat u die dag voor spoedgevallen bij een waarnemer terecht kunt. Via informatie in de praktijk en bijvoorbeeld op de website van de praktijk kunt u te weten komen waar u die dag terecht kunt. Huisartsen zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen in hun praktijk gaan behandelen die voor die tijd ergens anders naar toe moesten voor hulp. Denk bijvoorbeeld aan diabetespatiënten die eerst naar het ziekenhuis moesten, maar dankzij de inzet van praktijkverpleegkundigen nu in de huisartsenpraktijk terecht kunnen. Zij, en veel andere chronische patiënten, krijgen nu dicht bij huis de zorg die zij nodig hebben en hoeven niet meer zo lang te reizen. En tegelijkertijd wordt er flink bezuinigd op de veel hogere kosten van het ziekenhuis. Maar meer zorg door de huisarts heeft wel tot gevolg dat de kosten van die zorg ook hoger uitvallen. Die hogere kosten worden door minister van VWS volgend jaar in één keer bezuinigd op de huisartsenzorg. Maar een bezuiniging van 20.000 euro per jaar is voor iedere huisartsenpraktijk te groot om zomaar even op te vangen. Volgens de huisartsen zal dit tot gevolg hebben dat de patiënt uiteindelijk de dupe wordt van deze bezuiniging. Zij hebben al aangekondigd dat zij gedwongen zijn hun zorg volgend jaar te verminderen. Een van de eerste maatregelen die zij zullen nemen is patiënten weer eerder naar het ziekenhuis te verwijzen. Dat zal dan weer tot veel hogere kosten voor de gezondheidszorg leiden, waardoor uiteindelijk de premie voor uw zorgverzekering verhoogd moet worden. De huisartsen en hun beroepsorganisatie LHV proberen onder andere met de manifestatie op 6 oktober deze gevolgen voor de patiënt te voorkomen. Contactpersoon: Jan Boer (voorzitter Kring Friesland, Friese Huisartsen Vereniging) telefoonnummer: 06 12 79 23 96