Nieuwe grondeigenaren herinrichting Roden-Norg

Noordenveld - Onder toeziend oog van notaris H.J. Holland van notariskantoor Holland en Van der Woude passeerde onlangs de akte van toedeling voor de herinrichting van het gebied Roden-Norg. Dit betekent dat nieuwe eigendomssituaties formeel worden vastgelegd in de openbare registers van het Kadaster. Daarmee worden grondeigenaren officieel eigenaar van de aan hen toegewezen gronden.

De aktepassering van het gebied Roden-Norg rondt de herverkaveling- en herinrichting van 12.991 hectare grond af. Onder andere is een gebied voor waterberging gecreëerd van ruim 900 hectare en zijn gronden vrijgemaakt voor natuurbestemming en beekherstel. Daarnaast is de structuur voor de landbouw verbeterd. Het herinrichtingsgebied betreft bijna 13.000 hectare verdeeld over ruim 4.000 eigenaren. Het aantal percelen binnen de verkaveling Roden-Norg is verminderd van ruim 10.000 percelen naar iets meer dan 5.500 kadastrale percelen. Circa 23% van alle eigenaren binnen het gebied heeft direct met ruilingen te maken gehad. Voor de landbouw is de grondoppervlakte van een bedrijf gemiddeld met ruim 8% toegenomen.