Inzameling kleding en boeken

Roden - In de Doopsgezinde kerk aan de Padkamp in Roden wordt op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober de najaarskleding- en boekenmarkt gehouden.

Kleding en boeken (schoon en heel) zijn zeer welkom op onderstaande adressen: R. Huizing, Zuidenveld 9, (050-5018499); G. Meiborg, Acacialaan 56, (5018094); H. v. d. Meulen, Postemastr.14, (5015593); J.Ringnalda, Schonauwen 17, (5017690); J. Wieringa, Zuidenveld 3,(5014191). Boeken kunnen worden ingeleverd bij: T. Hoornstra, De Vlier 9, (5010746). De opbrengst komt ten goede aan de Doopsgezinde gemeente en een project voor Parani Indianen.