Mightyduck in finale JOP

Roden - Onlangs vond de halve finale plaats van de Jonge Ondernemersprijs van het Noorden (JOP). Mightyduck is één van de drie Drentse kandidaten die door zijn naar de finale.

Met haar bedrijf wil Ineke Broerse kunst als middel inzetten om actuele en maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen. Het project Zilvergrijs is hier een goed voorbeeld van. Door middel van theater wordt aandacht gevraagd voor ongewenst sociaal gedrag in verzorgingshuizen. De theaterscènes, gebaseerd op situaties uit verzorgingshuizen geven aanleiding tot discussie. Daarna volgt een traject om bestaande situaties verder uit te diepen en handreikingen te geven voor verzorgenden, mantelzorgers en cliënten. Ander voorbeeld is het project Van Pannekoek tot Pop-art waarbij kinderen aan de hand van het recept van de pannenkoek op zoek gaan naar de weg die voedsel aflegde voor 1950 en nu. Hierdoor leren ze erfgoed in hun eigen omgeving kennen. Op de route verzamelen ze materialen zoals foto' van straatnaambordjes, verpakkingen en graan van de molen. Het materiaal verwerken ze in een Pop-art kunstwerk, daarna wordt het pannenkoekenfeest gevierd. De kracht van Mightyduck schuilt ondermeer in samenwerking met anderen. Door verbindingen te leggen met andere sectoren komen nieuwe projecten tot stand, waarbij kunst ingezet wordt als middel. Naast het initiëren en uitvoeren van projecten verkoopt Mightyduck voorstellingen en workshops op scholen met thema's als de eerste verliefdheid, pesten en weerbaarheid en omgaan met emoties. Zie voor meer informatie www.mightyduck.nl. Van de achttien halve finalisten uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn er in totaal negen kandidaten door naar de finale die gehouden wordt op 22 november in de Oosterpoort.