Koninklijke onderscheiding voor R. de Haan

Noordenveld - Burgemeester Hans van der Laan reikte een koninklijke onderscheiding uit aan de heer R. (Renze) de Haan uit Een-West. De heer De Haan wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens een bijzondere bijeenkomst van de Landinrichtingscommissie Roden-Norg in de Brinkhof in Norg. Deze bijeenkomst staat namelijk in het teken van het passeren van de Akte van Toedeling, waarmee de werkzaamheden van de Landinrichtingscommissie Roden-Norg worden afgerond. De heer De Haan (67) is sinds 1994 landbouwlid van de Landinrichtingscommissie Roden-Norg; sinds 1999 is hij vice-voorzitter van deze commissie. Met veel kennis van het gebied Roden-Norg en op de hoogte van wat bij zijn achterban leeft, was hij vooral oplossingsgericht aan het werk. Voor hem was het uitermate belangrijk dat het herinrichtingsplan met een zo breed mogelijk draagvlak kon worden uitgevoerd. Naast de vele werkzaamheden die hij samen met de landbouwleden verrichtte, maakte hij ook deel uit van de agendacommissie. Samen met de voorzitter en de secretaris was hij betrokken bij tal van overlegsituaties met gemeente, provincie en andere organisaties. In het kader van de herinrichting van het gebied Roden-Norg zijn de afgelopen jaren veel werkzaamheden uitgevoerd. Te denken valt aan verbetering van wegen en waterlopen, aanleg van fietspaden, verplaatsing van boerderijen, grondaankopen voor de waterberging bij het Leekstermeer en het herstel van beken, waaraan momenteel hard gewerkt wordt.