Opvang Leger des Heils in Alteveer onder de maat

Alteveer - De opvang van thuis- en daklozen, mensen met een verslavingsverleden en ex-delinquenten in de PWA Hoeve in Alteveer is volgens cliënten slecht georganiseerd. In de paar maanden dat de opvang nu voor een beperkt aantal van maximaal negen cliënten geopend is, zijn er al een aantal klachten door cliënten over de opvang bij omwonenden in Alteveer geuit. Cliënten worden regelmatig niet geholpen en voelen zich in de steek gelaten door de begeleiding in de opvang van de PWA Hoeve. Afgelopen week heeft een cliënt op eigen verzoek uitvoerig zijn verhaal gedaan bij een bewonerscommissie van het Buurtschap Alteveer. Uit dat verhaal blijkt dat veel dingen in de opvang van het Leger des Heils in Alteveer niet goed geregeld zijn en dat het beeld dat het Leger des Heils naar buiten brengt over de opvang veel te rooskleurig is. Omdat het Leger des Heils op korte termijn niet in overleg wenste te treden met de bewoners van Alteveer over deze problematiek, treden Dorpsbelangen RAS en Buurtschap Alteveer nu zelf naar buiten met feiten die aangedragen worden door cliënten van de opvang en die bewoners zelf ervaren hebben in de afgelopen maanden.

Volgens het Leger des Heils worden er alleen gemotiveerde cliënten in de opvang opgenomen met het doel om hen te begeleiden naar een positie waarin ze weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. In werkelijkheid worden cliënten als ze eenmaal in de opvang zitten veelvuldig aan hun lot overgelaten. Er is geen activiteitenprogramma om cliënten voor te bereiden op een nieuwe plek in de maatschappij. Ook is er nauwelijks sprake van een gestructureerd programma waarin aan de hand van individuele gesprekken en groepsgesprekken met cliënten wordt gewerkt aan veranderingen en verbeteringen in hun functioneren. Volgens informatie van een cliënt zitten de drie begeleiders van het Leger des Heils het grootste deel van de dag in hun eigen kantoor achter de computer. De beperkte gemotiveerdheid van sommige cliënten blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat één cliënt enige tijd met een gestolen auto rondreed. Intussen is deze cliënt met zijn gestolen voertuig aangehouden en opgepakt door de politie. Ook is er soms sprake van onderlinge agressie, bedreigingen en diefstal. Als cliënten daar aangifte van willen doen, wordt hun dat door de begeleiders ontraden. Er heerst een cultuur om alles in de doofpot te stoppen, zodat er vooral niets onoorbaars naar buiten komt. Dit tot frustratie van cliënten die zich niet serieus genomen voelen. 's Avonds worden de begeleiders van het Leger des Heils afgelost door een nachtwaker van een particulier bewakingsbedrijf, die de poort afsluit en vervolgens naar bed gaat. Er is daarbij geen controle per kamer om vast te stellen wie wel of niet binnen het gebouw is. Er wordt hier geen standaard protocol afgewerkt. Het is vreemd dat er volgens een cliënt buiten de nachtwaker 's nachts vaak geen begeleiders op de PWA Hoeve zijn. Dat is niet volgens de afspraken. Volgens de informatie van een cliënt wordt er op de (slaap)kamers in de PWA Hoeve gerookt. Dat betekent dat het brandalarm uit staat of onklaar is gemaakt, anders zouden de rookmelders alarm af moeten geven. Dat leidt tot onveilige situaties. Intussen is in opdracht van de gemeente Noordenveld een controle uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn op het moment van dit persbericht nog niet bekend. Volgens de informatie van een cliënt is er in de opvang geen sprake van orde en regelmaat en een strikt naleven van protocollen en huisregels. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het ontvangen van bezoekers. Er is nauwelijks controle op wie wel of niet binnen de poort is en ook hier worden de regels niet strikt nageleefd. Er is sprake van drugsgebruik door sommige cliënten en ook één van de begeleiders gebruikt drugs. Omwonenden hebben in de afgelopen maanden ook drugshandel in het Mensinge bos tegenover de PWA Hoeve geconstateerd. In enkele gevallen werd cliënten de toegang tot de PWA Hoeve geweigerd of werden reeds opgenomen cliënten weer buiten de poort gezet omdat ze niet in de opvang thuishoren en werd de buurt met de problemen daarvan geconfronteerd. Zo heeft een buurman een agressieve cliënt die aangifte wilde doen, maar bij de PWA Hoeve geen ondersteuning kreeg, zelf met de auto naar het politiebureau gebracht. Het bovenstaande is slechts een greep uit de informatie die cliënten naar buiten brengen over het wel en wee in de opvang van de PWA Hoeve. Het gaat tot nu toe om 5 tot maximaal 9 cliënten die worden opgevangen. Omwonenden houden hun hart vast wat hun te wachten staat als er straks 24 cliënten in de opvang geplaatst worden. In de directe omgeving in Alteveer hebben zich reeds situaties voorgedaan waarbij oudere mensen en kinderen volstrekt alleen met cliënten werden geconfronteerd zonder enige vorm van sociale controle in hun directe nabijheid. Cliënten scharrelen op privé erven rond, vragen om geld en vragen om te mogen bellen (voor vervoer), in één geval ging het om oneerbare voorstellen richting een jeugdige inwoonster van Alteveer. De bewoners in Alteveer vragen zich af hoe lang de gemeente en het Leger des Heils deze situatie van een opvang in een parkachtige omgeving met relatief veel oudere en kwetsbare mensen en jonge kinderen, zonder mogelijkheden tot voldoende sociale controle, nog willen laten voortbestaan. Het is veelzeggend dat sommige cliënten van de PWA Hoeve in deze discussie nu de zijde van de bewoners van Alteveer kiezen. Deze opvang hoort niet op deze locatie en sommige cliënten horen niet thuis in deze opvang. De belangrijkste vraag is of de begeleiders van het Leger des Heils in de PWA Hoeve voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd zijn om deze cliënten verantwoord op te vangen en te begeleiden naar een nieuwe zelfstandige plek in de maatschappij.