Begroting 2012

Noordenveld - De gemeente Noordenveld is door het beleid van het Rijk gedwongen om fors te bezuinigen. Ontkomen aan het verhogen van belastingen is er niet bij. De afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten en de rioolheffing vormen hierop een uitzondering.

In de periode 2011-2015 moet Noordenveld €4,7 miljoen bezuinigen op de totale begroting van €75 miljoen. Dat wordt gerealiseerd met het afslanken van de gemeentelijke organisatie. Verder wordt er gekort op het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR). Het budget hiervoor wordt met € 500.000 verlaagd. (€250.000 op wegenonderhoud en € 250.000 op het onderhoud van groen. Wethouder Gerrit Alssema: ,,Nagenoeg alle fracties in de gemeenteraad willen Sportcentrum De Hullen niet sluiten. Wel moeten een aantal maatregelen genomen worden. Het exploitatieresultaat moet met € 200.000 worden verlaagd en we onderzoeken de toekomstige vorm van beheer. Als deze bezuiniging tot en met 2014 niet gelukt is, dan gaan we opnieuw met een voorstel naar de raad.” ,, We houden vast aan onze leidraad uit ons bestuursprogramma. Daarom nemen we jaarlijks € 100.000 op voor nieuw beleid. Bepaalde zaken staan niet stil en gaan we wel realiseren ondanks de financiële beperkingen. We gaan een brandweerpost bouwen, een nieuwe school in Nieuw-Roden realiseren, een recreatienota en een WMO beleidsplan maken, het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) evalueren, een plan van aanpak voor starterswoningen maken en Welzijn Nieuwe Stijl introduceren. Concreet voor 2012 gaan we aan de slag met het Gemeentelijk Contact Centrum en de Stichting Kop van Drenthe, de instandhouding van peuterspeelzalen en worden we lid van de Eems Dollard Regio.”