Stichting Ondernemersfonds Noordenveld

Roden - Het oprichten van de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld is een initiatief van een groot aantal ondernemers (-verenigingen) in de gemeente Noordenveld. Een Ondernemersfonds biedt ondernemers gezamenlijk de kans om het eigen bedrijventerrein aantrekkelijker en sterker te maken en zorgt ervoor dat alle ondernemers bijdragen aan de uitvoering van de plannen, die ondernemers daarvoor hebben. Dat geldt ook voor het centrumgebied van Roden. De inzet is, er alles aan te doen om het centrum nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

De gemeente steunt het initiatief voor een Ondernemersfonds. Aan de gemeente is medewerking gevraagd, want de gemeente zal voor de inning van de gelden zorg dragen. Het geïnde bedrag staat de gemeente vervolgens weer af aan de ondernemers. Voordelen van het ondernemersfonds op een rij: iedereen kiest en betaalt, een aantrekkelijk gebied, eerlijke kostenverdeling gezamenlijke activiteiten, groter budget. Alle energie naar kernkwaliteiten eigen bedrijventerrein en eigen centrum. Duidelijke vastgelegde afspraken met de gemeente over taken en verantwoordelijkheden. Het ondernemersfonds komt er pas als een meerderheid van de ondernemers vóór het plan is. Om dit te bepalen wordt binnenkort een stemming georganiseerd. Maar eerst is er nog een informatiebijeenkomst op 30 september. Bestuur Stichting Ondernemersfonds Noordenveld: Jan Kemkers, Rieks Perdok, Stéphan Bulthuis, Jan Post, Rudi Dijksterhuis, Anne Roorda, Jan Buiter. Meer info www.ondernemersfondsnoordenveld.nl.