Straattaal Jan Bosma: de Europa crisis voorbij?

RODEN - Europa zucht en steunt onder begrotingstekorten en staatsschulden van eurolanden. Gaat de crisis met de genomen maatregelen nu eindelijk voorbij?

,,Hm, er zijn veel oorzaken voor op te noemen en er zijn veel besluiten genomen. Maar of die besluiten allemaal juist zijn?”, zegt Jan Bosma uit Lieveren. Hij formuleert het zorgvuldig: ,,Inmiddels is het een complexe materie geworden. En als de economen het zelf al niet weten komt het aan op gevoelsmatige aspecten.” Over de echte oorzaak is het gissen; ,,Misschien door de recessie van een aantal jaren geleden, misschien is het de schuld van ons allemaal. Om het in de toekomst te voorkomen zullen eurolanden minder geld moeten lenen, en moeten de eigen begroting beter op orde houden.”