Convenant CJG Westerkwartier ondertekend door jongerenwerk

LEEK - In het gemeentehuis van Leek zijn door de jongerenwerkorganisaties van de gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn de handtekeningen gezet onder het Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier. Het betreft het jongerenwerk van Stichting De Oude Ulo, MFC

LEEK
't Marheem en Stichting Welzijn Gemeente Zuidhorn. Het jongerenwerk van Grootegast, Stichting MJD, zal op een later moment tekenen. In het convenant zijn afspraken opgenomen over de manier van samenwerken. Door dit convenant te ondertekenen spannen partijen zich in om het CJG daadwerkelijk tot een succes te maken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een samenwerkingsverband tussen de GGD, St. Noordermaat, Bureau Jeugdzorg, MEE, de jongerenwerkinstanties, de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn. Elke gemeente heeft een inlooppunt. Hier kunnen inwoners terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Inwoners kunnen ook via e-mail of telefoon contact hebben met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zie ook www.cjgwesterkwartier.nl.