Slipjacht geheel volgens traditie

EEN - De tiende editie van de slipjacht die vanaf het Ronostrand startte leverde wederom een prachtig schouwspel op. Geen jacht maar traditie van Jachtvereniging Soestdijk (JVS) in vol ornaat met rood of groen gejaste amazones en ruiters, jachthoornblazers en natuurlijk honden. De uitdaging zit ‘em in het volgen van de honden, niet alleen over paden maar ook dwars door het bos, over hekken en sloten. Afgekeken van het Engelse ‘foxhunting’ gaat het gezelschap op pad. Niet achter een vos aan maar achter een geurspoor dat van tevoren is uitgezet. Dat gaat met een lap stof met vossengeur, vandaar de naam slipjacht.

EEN -