Lanen boswachterij Veenhuizen hersteld

VEENHUIZEN -  Staatsbosbeheer start met herstel van een aantal lanen in de boswachterij Veenhuizen. De werkzaamheden maken deel uit van een groter plan om de lanen- en wijkenstructuur in het bos van de voormalige kolonie te herstellen.

VEENHUIZEN -
Bij de stichting van de kolonie in 1823 werden in Veenhuizen om de750 meterzes wijken aangelegd van zuidwestelijke in noordoostelijke richting. Aan de zuidkant van de Kolonievaart werd die wijkenstructuur doorgetrokken in het bos. Het bos werd in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. De ontstane regelmatige blokstructuur is erg kenmerkend geworden voor de ‘rechtlijnigheid’ in en rond het dorp. In de loop der jaren zijn in het bos de structuren wat vervaagd. Wijken werden gedempt en de lanen niet goed onderhouden of raakten in de knel door het bos dat langs de lanen werd aangeplant. In het kader van het project Kolonie in Beeld, waarin gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer samenwerken, wordt nu een deel van de lanen hersteld. In het project worden in totaal vier lanen opgeknapt. Er worden bomen opgesnoeid, opslag van bomen verwijderd, bosranden teruggezet en een aantal bomen geveld. Daarnaast wordt bij sommige lanen weer een aantal bomen ingeplant om de karakteristieke laan terug te krijgen. De werkzaamheden, moeten aan het eind van de winter zijn afgerond. Bezoekers van het gebied kunnen enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. De herstelwerkzaamheden worden financieel mogelijk gemaakt door bovengenoemde partijen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf De Roo Drente uit Stadskanaal.