Ondertekening statuten Stichting Jong en Duurzaam Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN - Zelfs in tijden waarin veel gesproken wordt over “een krimpende bevolking” is er in dorpen behoefte aan passende woningbouw. Voor jongeren bijvoorbeeld.

NIEUW-RODEN -
Een groep jongeren in Nieuw-Roden aangegeven dat zij bezorgd zijn over hun mogelijkheden voor het wonen in het dorp. Ze willen graag zelfstandig gaan wonen in het eigen dorp. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Dorpsbelangen Nieuw-Roden en de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) hebben samen met de jongeren de huisvestingsproblematiek in kaart gebracht. Een van de punten was de behoefte aan voor jongeren betaalbare koop- en huurwoningen. De gemeenteraad van Noordenveld heeft besloten om een pilotproject voor 25 woningen in Nieuw- Roden te ondersteunen. Dit mede naar aanleiding van het initiatief van de PvdA om starterswoningen te realiseren in de gemeente Noordenveld. In Nieuw-Roden zijn bouwkavels beschikbaar voor dit project. De ambitie is om woningen te bouwen voor startende jongeren met een maximale woonlast van 500 euro per maand, dit is mogelijk als de woningen duurzaam en energiezuinig gebouwd gaan worden. In een drietal door dorpsbelangen en de BOKD georganiseerde bijeenkomsten hebben de jongeren besloten om zich te organiseren voor dit doel en gezamenlijk de plannen uit te werken en de 25 woningen te gaan bouwen, in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hiervoor is Stichting Jong en Duurzaam Nieuw-Roden opgericht. Op 16 november worden de statuten van deze stichting in aanwezigheid van de notaris mr. H.J. Holland van Holland & Van der Woude notarissen. De initiatiefnemers zullen daarbij aanwezig zijn, en tevens vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, de woningbouw corporaties en Welzijn in Noordenveld. Iedereen is hierbij welkom op woensdag 16 november 19.00 uur in het dorpshuis van Nieuw-Roden. Voor meer info Karin Topper Luit Hummel, Secretaris Dorpsbelangen Nieuw-Roden BOKD telefoon 050-5018424 of 06-36006091.