Geringe lastenstijging waterschap Noorderzijlvest in 2012

RODEN - De lasten voor Waterschap Noorderzijlvest stijgen in 2012 met 0,5 procent. Het waterschap meldt dat aanvankelijk werd geschat dat de kosten met 3,4 procent zouden toenemen, mede als gevolg van de overname van de muskusrattenbestrijding van de provincie Groningen.

,,Het bestuur zet zich in om de lasten zo laag mogelijk te houden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden'', meldt het waterschap. De lastenstijging werd verlaagd door de bedrijfsvoering te verbeteren, te besparen bij de verwerking van het zuiveringsslib en besparingen bij het baggeren van kanalen. Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest stelt op 23 november 2011 het Jaarplan 2012 vast. In dit Jaarplan staat wat het waterschap volgend jaar gaat doen om te zorgen voor voldoende, schoon en veilig water, en hoeveel dit gaat kosten. Vanaf 2012 zijn er in de begroting twee taken bijgekomen: de bestrijding van de muskusratten (1,2 miljoen euro) en de financiële bijdrage in het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de zeedijk (1,5 miljoen euro).