Historische Vereniging Roon met Beurtschippers en Boderijders

RODEN -  De Historische Vereniging Roon houdt op maandag 14 november haar tweede Roneravond van dit seizoen met als onderwerp beurtschippers en bodediensten uit vervlogen tijden.

De avond begint met de Algemene Ledenvergadering. Leden van de vereniging, die er prijs op stellen reeds enkele dagen voor de ledenvergadering kennis te nemen van de cijfers, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met met Jan Smid penningmeester via telefoon 050-5016165. Na de vergadering zal de heer S.W. Mollema uit Leens een lezing houden over transporteurs en boderijders uit vervlogen tijden met anekdotes en dia’s. De heer Mollema heeft in 1987 een boek uitgegeven onder de titel 'Met de boderijders naar Groningen. De geschiedenis van de bodediensten'. Tijdens de lezing neemt de heer Mollema ons mee naar het ontstaan van deze diensten en hoe men vroeger te werk ging in de provincies Groningen en Drenthe. Er zullen ongetwijfeld ook boderijders uit Roden en omgeving de revue passeren. De avond is in De Pompstee. De aanvangstijd is 19.30 uur, zaal open om 18.30 uur. Voor €7 krijgen bezoekers twee kopjes koffie/thee, koek en één consumptie.