Inspiration in Op de Helte

RODEN - Interkerkelijk koor Inspiration uit Aduard verleent medewerking aan de Dienst met Belangstellenden in Op de Helte. Onder  leiding van Onno Zuidema is Inspiration uitgegroeid van een á capella koor tot een koor met muzikale begeleiding van piano en drums. Het gezelschap verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten. Hiervoor zijn ze voortdurend op zoek naar muziek die geïnspireerd wordt door het woord van God.

RODEN - Voorganger is ds. H. Pool uit Oosternieland, hij heeft als thema gekozen ‘Waar gaan we naar toe’. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Ubbo Bolt  De aanvang is 19.00 uur.