Leek wil onderzoek intergemeentelijke samenwerking en herindeling

LEEK - De raad van de gemeente Marum heeft de gemeente Leek een brief gestuurd over herindeling. De brief nodigt de gemeente Leek uit tot een standpuntbepaling op de thema's intergemeentelijke samenwerking en herindeling.

LEEK - Er bestaat al draagvlak voor de visie van het managementteam om de ambtelijke organisaties van Leek en Marum samen te voegen. Dat is een ambtelijke fusie die vooruitloopt op een gemeentelijke herindeling in de regio, waarvan beide gemeenten deel uitmaken.
Voor de gemeente Leek is het duidelijk dat 'stilzitten' op de thematiek van intergemeentelijke samenwerking, bestuurlijke organisatie en mogelijke herindeling geen optie is. Daarom heeft het college in een notitie een koersbepaling neergelegd op deze thema's. Samengevat ziet dit er als volgt uit: Ambtelijke organisaties van Leek en Marum samenvoegen met 1 januari 2012 als streefdatum. Verrichten van een onderzoek naar toekomstige bestuurlijke organisaties en mogelijke herindeling regio Westerkwartier en Noordenveld. Uitkomst onderzoek betrekken bij toetsing van draagvlak onder de bevolking. Bepalen van een nieuwe visie van intergemeentelijke samenwerking van vier Westerkwartier gemeenten en de gemeente Noordenveld. De uitnodiging tot onderzoek is ook gericht aan de gemeenteraden van Grootegast en Zuidhorn. Ook wordt de gemeente Noordenveld bij de gesprekken betrokken, ruimtelijk en maatschappelijk is er samenhang met vooral de kern Roden.