Wethouder Gerrit Alssema: ‘Ik wil dat mantelzorgers zich gesteund voelen’

RODEN -  ‘Mantelzorgers: U hoeft het niet alleen te doen.’ Dat is de boodschap van wethouder Gerrit Alssema: ,,Je dient goed voor jezelf te zorgen om goed voor de ander te kunnen zorgen. Het is de taak van de gemeente om de mantelzorger hierin te ondersteunen. Zo kunnen we voorkomen dat zij overbelast raken.’’

De mantelzorger is een onmisbare schakel in onze maatschappij, weet Alssema. ,,Hun inzet en betrokkenheid maken het mogelijk dat hun dierbare zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Vaak zijn ze er zomaar ingerold. Uit liefde, vriendschap, verbondenheid, betrokkenheid en plichtsgevoel willen en kunnen zij zich niet onttrekken aan deze zorg.’’ Zichtbaar worden Van de sterk vergrijsde gemeente Noordenveld mag worden aangenomen dat zij een flink aantal mantelzorgers kent en dat dit aantal bovendien zal toenemen. Mantelzorg is daarom een speerpunt. Alssema: ,,Toch is slechts een klein deel van deze groep bij ons bekend. Graag willen wij weten om hoeveel mantelzorgers het gaat en hoe wij hen nog beter van dienst kunnen zijn. Daartoe houden wij een onderzoek. Het liefste wil ik dat zij allemaal zichtbaar worden en zich gesteund voelen door de samenleving. Dit geldt zeer zeker ook voor de jonge mantelzorgers uit onze gemeente. Vaak combineren zij dit met gezin, werk en/of studie. Dat is nogal wat.’’ Ontspanning Wethouder Alssema weet uit ervaring dat mantelzorg mooie kanten heeft. ,,Het geeft je de kans werkelijk iets te betekenen voor de ander. Wij weten echter ook deze zorg intensief is en emotioneel gezien veel van iemand vraagt. Als iemand het zwaar vindt’’, vervolgt Alssema, ,,weet dan dat er allerlei voorzieningen zijn: respijtzorg bijvoorbeeld, zodat de mantelzorger er een paar dagen uit kan om op te laden. Vrijwilligers nemen de zorgtaken tijdelijk over. Voor sommigen is het niet makkelijk om de zorg uit handen te geven. Maar ontspanning is nu juist zo noodzakelijk. Als gemeente zien wij het als onze verantwoordelijkheid om mensen hiertoe in staat te stellen. Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld geeft hier vorm en inhoud aan. Zij geven voorlichting, advies, emotionele en educatieve steun. Maak hier gebruik van!, wil ik zeggen.’’ Diep geraakt Op de vraag of hij zelf ervaring heeft met mantelzorg, antwoordt wethouder Gerrit Alssema: ,,Wie heeft dat niet van mijn leeftijd? Daar denk je niet over na, dat doe je gewoon. Dat maakt dat ik me persoonlijk betrokken voel bij dit onderwerp. Zoveel mensen vervullen stilzwijgend hun plicht, zonder aan de buitenwereld te laten zien wat het echt met hen doet. Dit raakte mij diep op de Dag van de Mantelzorger in 2010. Hoeveel respect ik hiervoor ook heb: het brengt mij terug bij mijn vraag: hoe ver ben je als mantelzorger zelf verwijderd van het punt waarop je zorg nodig hebt? Ik vind het daarom belangrijk er stevig achteraan te zitten dat mensen zich ondersteund voelen en een beroep doen op de geboden mogelijkheden.’’ Dag van de Mantelzorg Op 10 november worden mantelzorgers in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg in De Esrank te Peize. Ontspanning en hilariteit voeren de boventoon tijdens deze ochtend die wordt afgesloten met een lunch. Aanmelden kan door –voor 9 november 16.30 uur- telefonisch contact op te nemen met het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld: 050-3176500. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Het programma kunt u vinden op www.mantelzorgnoordenveld.nl. Onderzoek: Zorg vanuit het Hart Meedoen aan het onderzoek naar mantelzorgers in de gemeente Noordenveld kan vanaf 14 november. Het onderzoek kan ingevuld worden door mantelzorgers, maar ook door mensen die een mantelzorger kennen. Surf hiervoor naar www.zorgvanuithethart.nu.