Lezing ontwikkeling Norg

NORG -  De planoloog Bernhard Hanskamp verzorgt maandagavond 7 november voor Kerspel Norg om 20.00 uur voor leden en belangstellenden een lezing in Hotel Karsten te Norg. Zijn inleiding gaat over de ontwikkelingen rond Norg en van geheel Drenthe tijdens de periode na de Tweede Wereldoorlog tot 2000.

NORG -
De nadruk ligt vooral op de ontwikkelingen rond Norg tussen 1945 en 1970. Het gaat over de recreatie, uitbreidingsplannen, woningbouw, infrastructuur, natuur en landschap, de laatste heideontginningen, ruilverkavelingen en de landbouw. Aan de orde komen vragen als: Wat was er gebeurd als de nieuw geplande provinciale hoofdweg Assen-Leek (de S 1) destijds niet was geschrapt, doch wel was aangelegd langs Peest en Langelo? Waarom is het dorp Norg relatief klein gebleven en niet twee- of driemaal zo groot geworden of gegroeid naar bijvoorbeeld 12.000 inwoners? Waarom bleven de omringende kleine kernen toch kleine dorpjes? Waarom zijn bos- en natuurgebieden als de Molenduinen en Langeloërduinen nog groen en niet bebouwd met recreatiehuisjes, zoals in de Oosterduinen? Waar raakte de ruilverkaveling Peizermade bijna de dorpen Norg en Langelo? Had hier in de buurt ook een militair oefenterrein kunnen komen? De ontwikkeling van Norg binnen Noordenveld komen ook aan bod. Evenals de vroegere spanningen tussen (Noord) Drenthe en Groningen. Bernhard Hanskamp heeft als planoloog bijna 40 jaar ervaring met de ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder binnen de gehele provincie Drenthe. Daarnaast heeft hij zich de laatste jaren vooral verdiept in de naoorlogse ontwikkeling en geschiedenis van Drenthe. Van niet-leden /belangstellenden wordt een entree van €2,50 gevraagd.